Autokosten voor buitenlandse reizen zijn volledig aftrekbaar

(tijd) - De autokosten die betrekking hebben op zakenreizen naar het buitenland kunnen voor de volle honderd procent fiscaal afgetrokken worden. Dat heeft minister van Financiën Maystadt geantwoord aan volksvertegenwoordiger Jos Dupré, die hierover in overleg met het NCMV een parlementaire vraag stelde. Voor restaurant- en receptiekosten in het buitenland werd de volledige fiscale aftrekbaarheid al eerder toegestaan.Vooral KMO's die op de internationale markt actief zijn, hebben te lijden van de harde concurrentiestrijd met buitenlandse lokale kleine ondernemingen. Met name heel wat dienstverlenende bedrijven die hun personeelsleden met de wagen naar de omringende landen sturen, ondervinden nadeel van de beperkte fiscale aftrekbaarheid van hun autokosten.