Automatische hakbijl snijdt in Amerikaanse begroting

WASHINGTON (reuter/tijd) - De Amerikaanse overheidsuitgaven werden vannacht bijna zeker met 16 miljard dollar verlaagd omdat het Kongres gisteren niet in staat leek tegen middernacht overeenstemming te bereiken over de nodige bezuinigingsmaatregelen. De parlementsleden hebben wel een beginselakkoord bereikt over een wijziging van de Gramm- Rudman wet. Het is die wet die bepaalt wanneer de hakbijl geaktiveerd wordt.