Advertentie
Advertentie

Automatische kinderbijslag voor leefloners

(tijd/belga) - Leefloontrekkers hoeven geen aanvraag meer te doen voor hun gewaarborgde kinderbijslag. Voortaan zullen zij dit automatisch krijgen. Dat maakte Greet Van Gool (sp.a), de regeringscommissaris voor de Sociale Zekerheid, gisteren bekend. Leefloontrekkers hebben recht op gewaarborgde kinderbijslag, ook al hebben ze nooit gewerkt. Vroeger moest de leefloontrekker daarvoor zelf een aanvraag indienen. Vandaag wordt het voor OCMWs die aangesloten zijn op het elektronisch netwerk van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, mogelijk de gegevens van de betrokkenen automatisch door te geven aan de Rijksdienst voor Kinderbijslag. Die gaat na of de betrokkene voor de gewaarborgde kinderbijslag in aanmerking komt en zorgt ervoor dat de persoon zijn bijslag krijgt.Van Gool noemde de maatregel belangrijk voor de leefloontrekkers die vaak onvoldoende op de hoogte zijn van hun rechten.Wel betreurde ze dat vandaag slechts acht OCMWs op de bijna 600 aangesloten zijn op het netwerk van de sociale zekerheid. De automatische toekenning van de gewaarborgde kinderbijslag zal in de praktijk dus heel wat minder fraai ogen dan in theorie. Van Gool, die gisteren de vijfde Wablieftprijs in ontvangst nam, deed een oproep aan de OCMWs de informatisering snel door te voeren.