Advertentie
Advertentie

Automatische reflex

Eind juli, begin augustus, op een ogenblik dat de meeste Belgen alleen maar aan vakantie denken, zal de regering naar jaarlijkse gewoonte de rijksbegroting voor het volgende jaar in elkaar steken. De voorbereidende gesprekken over de uitgavenmogelijkheden van de verschillende ministeries, zijn deze week begonnen. En de voorbereidende terreinverkenning is al enige tijd aan de gang.