Automatizeringsaktiviteiten DSM naar Getronics

(tijd) - Het Nederlandse automatizeringsconcern Getronics neemt de aktiviteiten van DSM Limburg op het gebied van werkplekautomatizering over. Vanaf november worden deze aktiviteiten uitgevoerd door de vestiging van Getronics Service in Geleen. De aktiviteiten omvatten de levering, de installatie, het onderhoud en de gebruikersondersteuning van hardware en software op het gebied van de werkplekautomatizering. De overdracht aan Getronics paste in de strategie van DSM om de aktiviteiten die niet tot de kernaktiviteiten behoren uit te besteden aan gespecializeerde leveranciers. Getronics richt zich op de levering van systeemintegratie en is met twaalf vestigingen en achthonderd medewerkers de grootste organizatie op het gebied van merkonafhankelijk onderhoud van computers en netwerken in de Benelux.