Autoverkoop nadert natuurlijke limiet

In België reden het afgelopen jaar 1987 gemiddeld 3,5 miljoen partikuliere auto's rond, dit is 350 per 1.000 inwoners. Vooral sinds 1986 is de autoverkoop met fikse sprongen de hoogte ingegaan. Dit heeft te maken met het gunstiger inkomensverloop sinds dat jaar en de forse verlaging van de rentetarieven. Daarbij was het wagenpark aanzienlijk verouderd. Toen in 1986 ook de brandstofprijzen gingen dalen en het aantal kilometers per jaar toenam, drong een snellere vervanging van het verouderde wagenpark zich op. Maar die groei van het wagenpark zal weldra in België op een natuurlijke limiet stuiten, namelijk de verzadigingsgrens van het Belgische wegennet. Bij 4 miljoen auto's moet men er al rekening mee houden dat ze minder gebruikt kunnen worden.