Autoverzekeraar Mercator en SGS ontwikkelen unieke schaderegeling

ANTWERPEN (tijd) - De Antwerpse verzekeringsmaatschappij Mercator gaat de schaderegeling voor auto's in hoge mate automatiseren en doet daarvoor een beroep op diverse gespecialiseerde onderaannemers. Mercator ontwikkelde samen met de dienstengroep voor kwaliteitscontrole en expertise SGS een uniek schaderegelingsconcept waarin Europ Assistance fungeert als 'call center'. Een en ander past in het globale bijstand- en schaderegelingsconcept 'Mercator Stand By' dat sinds maandag 6 mei operationeel is. De moordende concurrentie in de verzekeringssector noopt de verzekeraars om hun beheerprocessen drastisch te hervormen. De bedrijfskosten- en distributiekosten van klassieke verzekeringsmaatschappijen zijn bovenmatig hoog, zeker als men ze vergelijkt met de kosten van concurrerende distributiekanalen zoals banken en directe verzekeraars. Tegelijk moet ook de dienstverlening aan de klanten steeds beter en sneller worden. In het schadebedrijf zijn de bijstand aan slachtoffers en de snelheid van schaderegeling spelbepalende factoren geworden. Klant of makelaar kunnen op gelijk welk moment van de dag of nacht een gratis groen nummer bellen. Zij komen dan terecht bij het 'call center' van Europ Assistance dat meteen alle nodige informatie inzamelt en het bijstandsapparaat in werking stelt. Het gaat zowel om algemene bijstand als bijstand bij brand of auto-ongeval.