'Autoverzekeraar Mercator levert bijstand aan al wie er om vraagt'

ANTWERPEN (tijd) - Verzekeraar Mercator heeft voor al haar klanten die schade lijden een compleet bijstandsconcept ontworpen dat bestaande bijstandsprogramma's integreert en optimaliseert. Informatietechniek en tele-communicatie staan centraal in het zogenoemde 'Mercator Stand By' - concept. Blikvanger in dit concept is de grondig vernieuwde 'Full Service Auto' (zie p. 1) die niet alleen voorziet in een complete bijstand maar ook in een snelle schaderegeling.'Het 'Stand by' concept is bestemd voor particuliere klanten en moet om te beginnen zorgen voor een psychologisch adequate opvang van de slachtoffers. Zij verkeren vaak in een panieksituatie en moeten in de eerste plaats gerustgesteld worden', zegt technisch directeur Jacques Declerck van Mercator aan de redactie. Sinds maandag 6 mei kunnen de klanten en makelaars gebruik maken van 'Mercator Stand By'. 'Wij verwachten dat ruim 90 procent van de oproepen van makelaars zullen komen', zegt Declerck. 'Wie belt moeten klant en makelaar onderling afspreken. Het groene telefoonnummer is gratis. De beller komt meteen terecht bij de automatische telefooncentrale van Europ Assistance, die meteen van start gaat met de bijstand. Er wordt dus niet eerst gevraagd of de beller wel klant is en of hij soms zijn polisnummer bij de hand heeft'.