Avontuur

Overschakelen van een marktekonomie naar een planekonomie is niet zo moeilijk, zo hebben de Oosteuropese landen de afgelopen 45 jaar ondervonden. Maar overstappen van een planekonomie op een marktekonomie is een heel ander paar mouwen. Ontstaatsen is heel wat moeilijker dan kollektivizeren en konfiskeren. De ekonomie moet weer op eigen benen leren staan. Kollektieve vangnetten moeten worden afgebouwd. Om scheefgegroeide situaties terug in evenwicht te brengen, moet men door pijnlijke processen als prijsstijgingen en werkloosheid.