Advertentie
Advertentie

AWW moetmassaal ontslaan

(belga) - Het consultantsbureau Ernst&Young stelt in een studie over de herstructurering van de Antwerpse Waterwerken (AWW) massale ontslagen voor. Voorts meldt het rapport dat het aantal afdelingen van de AWW moet worden gehalveerd en dat een crisismanager de directeur-generaal moet vervangen. Volgend jaar zouden er volgens de consultants ook miljardeninvesteringen moeten gebeuren waardoor de kostprijs van het drinkwater in Antwerpen drastisch zou stijgen. Het rapport wordt vandaag besproken door de raad van bestuur van de AWW.Het advies van Ernst&Young werd eerder deze week al voorgesteld aan de vakbonden en aan de directie van de AWW. Als de raad van bestuur de voorstellen van Ernst&Young vandaag goedkeurt, vloeien er minstens 73 mensen af bij de drinkwatermaatschappij. Tegen 2007 gaan er nog 123 werknemers met pensioen. De AWW stelt 563 mensen tewerk. Volgens het rapport van Ernst&Young kunnen slechts een vijftigtal mensen worden vervangen.Maar er zullen veel meer mensen afvloeien dan het rapport laat uitschijnen, zegt een bestuurslid van de AWW. Ernst&Young stelt immers ook een fusie met de drinkwatermaatschappij Pidpa voor. Ongetwijfeld worden na die operatie nog tientallen mensen aan de deur gezet.