Axa-bedrijfsverzekeringen duurder

(bloomberg/tijd) - Axa verhoogt de tarieven voor de bedrijfsverzekeringen fors. Axa Corporate Solutions, de dochter van de Franse verzekeringsgroep die zich toespitst op multinationals, is van plan de tarieven met 80 procent op te trekken. Bij Axa Belgium ligt de prijsstijging tussen 20 en 100 procent. Ook de andere Belgische verzekeraars herbekijken de verzekeringen voor ondernemingen grondig. Nieuwe risicos worden niet meer verzekerd.