Axa Belgium maakt winst

(tijd) - Axa Belgium, dochter van de Franse verzekeringsgroep en genoteerd aan de beurs, haalde over de eerste zes maanden van dit jaar een resultaat buiten uitzonderlijke elementen van 68 miljoen frank tegenover min 368 miljoen frank op 30 juni 1990. Het netto boekhoudkundig resultaat bedraagt 62,7 miljoen B.fr. tegen 66,2 miljoen B.fr. in 1990, zo deelde AXA mee. De omzet van AXA Belgium nv. bereikte 4.242 miljoen B.fr. per 30 juni 1991, een stijging met 5,2 procent.