Axa en BNP Paribas halen historische banden steviger aan

(tijd) - De verzekeraar Axa en de bankgroep BNP Paribas ondertekenden op 12 september een protocolakkoord over een voortzetting van hun industriële samenwerking. Het akkoord bevat een clausule die voorziet in het behoud van minimale kruisparticipatie tussen de twee Franse groepen.De overeenkomst vervangt de oude akkoorden tussen Axa en Paribas enerzijds en UAP (later Axa) en BNP anderzijds, zo lieten beide groepen vrijdag weten in een gemeenschappelijk persbericht. Volgens de Franse financiële toezichthouder CMF is het akkoord geldig voor de komende drie jaar en kan het voor eenzelfde periode stilzwijgend worden verlengd.ClausuleEen speciale clausule voorziet in het behoud van een minimale kruisparticipatie tussen de twee groepen. Voor Axa is dat een belang van 4,9 procent in BNP Paribas, terwijl BNP Paribas op zijn beurt minimaal 22,25 procent zal aanhouden in Finaxa.Enkel bij een openbaar bod worden beide partijen van die verplichting ontslagen. Bovendien beschikken beide partijen ook over een voorkooprecht wanneer er bij de andere groep een belangrijke aandeelhoudersverschuiving optreedt.In het licht van de historische banden heeft verzekeraar Axa ook de liquiditeitsoptie op het belang van BNP Paribas in Finaxa hernieuwd. Daarmee garandeert Axa aan BNP Paribas een transparante waardering van Finaxa ten opzichte van moeder Axa. NT