Advertentie
Advertentie

Axus verhoogt winst en omzet

Axus, dat vorig jaar is ontstaan uit de fusie van de vennootschappen Cégéac en Acomindus, zag de gekonsolideerde omzet in 1987 met 15 procent toenemen tot 3 miljard frank. De bedrijfswinst is met 14 procent gestegen tot 164,6 miljoen. De winst voor belastingen, financiële lasten en opbrengsten inbegrepen, bedraagt 103,4 miljoen. Het resultaat na belastingen en uitzonderlijke winsten komt uit op 85,1 miljoen.