AZIE - AINHAALBEWEG

Inhaalbeweging in Azië moet nog goed en wel op gang komen (tijd) - Bijna 2,7 miljard mensen, ruim meer dan de helft van de wereldbevolking, leven in Azië. Het inkomen per hoofd van de bevolking doorheen het hele gebied vertoont aanzienlijke verschillen. In Japan, een rijpe, post- industriële ekonomie is het inkomen per capita boven 24.000 dollar geklommen. Aan de andere kant van het spectrum ligt Bangladesh met een inkomen van nauwelijks 145 dollar. Tussen beide uitersten zitten stadsstaten als Hongkong en Singapore, waarvan het inkomen naar de omgeving van 10.000 dollar begint te evolueren en enkele landen waar de industriële ontwikkeling reeds ver gevorderd is, zoals Taiwan en Zuid-Korea met inkomens van resp. 6.000 en 3.750 dollar per hoofd. Eens daar voorbij ligt de grens van nauwelijks 1.000 dollar per capita tot heel wat minder, vlakbij. Ruwweg haalt slechts 10 procent van de bevolking in het hele gebied een inkomen boven 1.000 dollar per hoofd. Het geeft een idee van de omvang van de inhaalbeweging die nog mogelijk is. Wanneer gaat die inhaalbeweging op gang komen? Nu, zegt de Banque Indosuez in een uitgebreide studie over het potentieel van een aantal ontwakende Aziatische markten.