Baalhoek-projekt mag desnoods "in een veel later stadium'

ANTWERPEN (tijd) - Havenschepen Jan Devroe van Antwerpen vraagt bij de behandeling van de Waterverdragen met Nederland prioriteit voor de verdieping van de Schelde. Hij deed dat op de vooravond van de opendeurdagen voor de haven, die in het voorbije weekend werden georganizeerd. Voor de verdere verdieping van de rivier zijn geen nieuwe waterverdragen nodig, "maar slechts een niet-verzetten van onze Nederlandse vrienden', zei Devroe. Volgens hem kunnen dan "in een later stadium' nieuwe akkoorden worden gesloten over het Baalhoek-kanaal, welk projekt dan in een veel later stadium zal moeten worden uitgevoerd.