Baas op zee

(tijd) - Het Angelsaksische militaire overwicht op de wereldzeeën staat al 200 jaar nauwelijks ter discussie. Vandaag precies 200 jaar geleden vernietigde de Britse Navy ter hoogte van Kaap Trafalgar, halverwege tussen Cadiz en Gibraltar in het uiterste zuiden van Spanje, een Frans-Spaanse vloot die door Napoleon Bonaparte was uitgestuurd om de zee vrij te maken voor een invasie van Engeland. Maar wat betekent de Amerikaanse dominantie op alle zeeën vandaag nog, bijvoorbeeld voor de veiligheid van de steeds talrijker commerciële scheepvaartroutes in een globale wereldeconomie?