Bachelordiploma geen volwaardig einddiploma

(tijd) - Een student die een academische bachelor van drie jaar beëindigt, kan zijn diploma niet valideren op de arbeidsmarkt. Dat is het gevolg van een arrest van het Arbitragehof. Een federale wet bepaalt immers dat een universitaire opleiding minimaal vier jaar moet duren. Die wet moet eerst gewijzigd worden, vooraleer de Bolognahervorming, die opleidingen in het hoger onderwijs opdeelt in bachelors en masters, voluit tot haar recht kan komen.