Bachelors en mastersook voor oude diplomas

(tijd) - Niet alleen de hogeschool- en universiteitsstudenten die vanaf 2004-2005 afstuderen, maar ook diegenen die voordien al een graduaats- of licentiaatsdiploma verwerven of al gegradueerde of licentiaat zijn, mogen vanaf 1 juli 2005 de titels van bachelor en master dragen. De Vlaamse minister van Onderwijs, Marleen Vanderpoorten, gaat de meerderheidspartijen en de CD&V voorstellen om het ontwerpdecreet dat de bachelor-masterstructuur invoert in die zin te wijzigen. Het ontwerp wordt nu door de commissie-Onderwijs van het Vlaams Parlement besproken.Dit betekent dat gediplomeerden met de academische graden van licentiaat, ingenieur, apotheker, arts, tandarts, dierenarts en gediplomeerden in de aanvullende studiën, de titel van master mogen gaan voeren. Ook afgestudeerden uit de hogeschoolopleidingen van twee cycli krijgen de mastertitel. Het gaat onder meer om industrieel ingenieurs, architecten, licentiaten of handelsingenieurs. Gegradueerden, (kleuter)onderwijzers en regenten, vroedvrouwen en maatschappelijk assistenten krijgen de titel van bachelor.Volgens Vanderpoorten klonk de vraag voor deze gelijkschakeling de jongste weken steeds luider vanuit onder meer de Vlaamse Vereniging voor Studenten en de Nationale Unie van Geaggregeerden. In Nederland is de regeling al van voor de invoering van de bachelor-masterstructuur van kracht en aangezien Vlaanderen en Nederland gezamenlijk de opleidingen zullen erkennen, is deze maatregel gerechtvaardigd, stelt de minister. IdV