Bacob Bank moet professioneel profiel versterken

BRUSSEL (tijd) - Vandaag zal met de nodige luister de naamsverandering van BAC in Bacob Bank een feit worden. De naamsverandering van de bank kadert in een natuurlijke evolutie naar meer professionalisme en grotere kwaliteitszorg. Voor Bacob Bank is een van de strategische opties effektizering van kredieten en - in het kader daarvan - de overname van het CBHK.