Bacob en DVV werpen handdoek in de ring

(tijd) - Dirk Bruneel, voorzitter van het directiecomité van Bacob Bank, toonde zich een sportieve verliezer. Hij vond het jammer dat de ASLK-Bank niet te verleiden is geweest tot de openbare procedure. Maar nu de regering besliste om de meerderheid van de NMKN aan de ASLK-Bank te verkopen is voor hem de saga afgelopen. Geen juridische procedures meer.Zeker zoveel pers bij de verliezer als bij de winnaar. Maar de stemming was anders. Manmoedig stapte Dirk Bruneel alleen het kleine zaaltje binnen om de nederlaag van Bacob en DVV in de strijd om de NMKN ruiterlijk te erkennen. En natrappen zat er niet in: geen uitspraken over de prijs van de ASLK-Bank en geen juridisch staartje aan het hele dossier.