BAD-voorzitter Ndiaye wil positiever beeld van Afrika

BRUSSEL (tijd) - In heel wat Afrikaanse landen doen zich de jongste tijd veranderingen ten goede voor. De demokratie krijgt er vaste voet en de privé-sektor wordt er verder uitgebouwd. Maar het beeld dat men in Europa heeft van het zwarte kontinent wordt nog te veel overschaduwd door de honger en de burgeroorlog in landen als Somalië, Liberia en Ethiopië. Evenmin als men zich voor Europa mag blind staren op de problemen in Joegoslavië, mag men voor Afrika enkel naar de probleemlanden kijken.