Bagdad stemt in met verlenging olie-voor-voedselplan

NEW YORK (reuters/afp) - Irak gaat volgens de Iraakse vertegenwoordiger bij de OPEC akkoord met een verlenging van het olie-voor-voedsel-plan alsook met een mogelijke verhoging van de hoeveelheid olie die Bagdad volgens dit plan mag exporteren. De VN zullen hierover begin december een beslissing nemen na een advies van VN-secretaris-generaal Kofi Annan die vrijdag een rapport zal voorleggen aan de VN-Veiligheidsraad.In een verslag over de implementatie van het olie-voor-voedselplan dat maandag volgens medewerkers van Kofi Annan aan de secretaris-generaal werd overhandigd, staat dat de huidige hoeveelheid olie die Irak mag exporteren te gering is. Volgens het VN-plan, dat vorig jaar december van kracht werd, mag Irak elk halfjaar voor 2 miljard dollar olie uitvoeren om met de opbrengst ervan onder meer humanitaire goederen te kopen. Verwacht wordt dat de VN wegens het voedselgebrek in Irak de toegestane hoeveelheid olie die mag verkocht worden zal optrekken.