Bakens uitgezet

"België heeft de jongste tijd beduidende vooruitgang geboekt in het beheersen van zijn staatsuitgaven. De uitgaven van de sociale zekerheid, die niet aan de budgettaire matigingsnorm onderworpen zijn, blijven echter snel toenemen, en zolang die niet in bedwang zijn, blijft het gevaar van een heropduiken van het sneeuwbal-effekt van de rente bestaan'. Dat was de centrale boodschap die naar voren kwam uit het jaarlijks rapport over de Belgische ekonomie dat het Internationaal Monetair Fonds afgelopen voorjaar opstelde. De teneur stemt overeen met wat ook andere onafhankelijke instellingen zeggen: de groei van de sociale zekerheid vormt een acuut probleem en moet zonder aarzelen worden aangepakt.