Bakje koffie levert Rwanda en Burundi geen troost meer

(Van onze verslaggever) KIGALI (tijd) - Rwanda zit in grote financiële moeilijkheden. Door de instorting van de koffieprijzen op de wereldmarkt en de slechte oogst in eigen land, zijn de exportinkomsten van het land flink gedaald. Burundi bevindt zich in een gelijkaardige situatie maar daar was de oogst wel beter. Bij zijn bezoek heeft eerste minister Martens aan beide landen een krediet toegekend om hun betalingsbalans in evenwicht te brengen. Martens beloofde eveneens dat België op Europees vlak zal pleiten voor een aanpassing van het Stabex-systeem. Dit systeem blijkt in de praktijk immers onvoldoende te werken.