Advertentie
Advertentie

Bakkers tekort in Vlaams-Brabant

(belga) - Uit een enquête die de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding Leuven uitvoerde bij bakkers in Vlaams-Brabant, heerst er de 'bange verwachting' dat men in de toekomst nog moeilijk personeel zal vinden. 17 van de 23 ondervraagde bakkers stellen aanwervingen in het vooruitzicht, maar 20 zijn van oordeel dat dit personeel moeilijk te vinden is. 12 bakkers zijn daarenboven matig- of ontevreden over de vorige aanwervingen. 13 zijn bereid een stagair op te leiden. Acht anderen verbinden aan een opleiding bepaalde voorwaarden. Aan potentiële kandidaten wordt geen of nauwelijks voorkennis gevraagd. De onderzoekers merken een trend tot vergrijzing in deze sektor. Dat er nog weinig interesse bestaat voor deze sektor heeft volgens de VDAB wellicht vooral te maken met de arbeidsomstandigheden, de 'ongewone' werkuren, het weekendwerk...