Advertentie
Advertentie

Bakkersbond: loonkosten beïnvloeden broodprijs

BRUSSEL (belga) - De Belgische bakkersbond wil niet weten van een blokkering van de broodprijs. Het argument dat de graanprijzen dalen, houdt volgens de belangengroepering geen steek. In een mededeling wijst de konfederatie erop dat de lonen in de sektor sterk zijn toegenomen (+4,3 procent in 1990). De loonkosten zouden nu voor ongeveer 50 procent meespelen in de broodprijs. In september jl. diende de bakkersbond een verzoek tot prijsverhoging van 2,37 fr. in. Uiteindelijk werd op 24 januari jl. een stijging met 1,5 fr. toegestaan. Dit is een prijsstijging met 3 procent.