Balansen lezen en begrijpen

In dit seminarie leer je hoe je nuttige informatie kan vinden op de balans- en resultatenrekening van een bedrijf. We bekijken wat de financiële structuur van een bedrijf is en wat bedrijfskapitaal betekent en we zien hoe we besluiten moeten trekken inzake rendabiliteit en solvabiliteit. Er worden casestudies en oefeningen gemaakt. Waar: Best Western Hotel Ter Elst, Ter Elststraat 310, 2650 EdegemWanneer: 12 & 13 maart 2002 van 9.30 tot 17 uurPrijs: 875 euro (excl. 21% BTW)Inlichtingen: TIJD Academie, tel.: 03/286.57.33, academie@tijd.beAmbient Intelligence: een nieuwe soort artificiële intelligentie?Meer en meer evolueren we naar een tijdperk waarin informatie intelligent verwerkt wordt in virtueel alle elektronische apparaten. Bovendien zullen binnenkort al deze gebruiksvoorwerpen op een intelligente manier met elkaar verbonden worden via een draadloos netwerk in huis en zo met elkaar kunnen communiceren. Meer nog! Deze apparaten zullen zich aanpassen aan de wensen van de gebruikers en zelfs de behoeften van de gebruiker anticiperen. Leuven.Inc (Leuven Innovation Networking Circle) organiseert in samenwerking met IMEC een visionaire workshop rond dit thema. Er wordt ook ingezoomd op de technologische uitdagingen waarvoor we staan vooraleer dit huis van de toekomst realiteit kan worden. Daarnaast laten we u ook een kijkje nemen achter de schermen van de ontwikkeling van de interactieve televisie.Waar: Auditorium van IMEC, Kapeldreef 75, 3001 HeverleeWanneer: 20 maart, van 17 tot 21 uurPrijs: 68 euro voor Leuven.Inc-leden, 80 euro voor andere deelnemers (incl.BTW)Inlichtingen: Leuven.Inc, info@leuveninc.com, tel.: 016/40.11.90, fax: 016/40.81.47, www.imec.be/visionairInschrijven kan tot 14 maartDe stap doen naar IAS/IFRSDe stap doen naar IAS/IFRS!? U kunt er niet aan ontkomen: na de implementatie van de euro wordt IAS/IFRS uw volgende uitdaging. Weet u echter wat IAS/IFRS inhoudt en welke implicaties en veranderingen u boven het hoofd hangen? In samenwerking met Deloitte & Touche willen wij u wijzen op de grote verschillen tussen IAS/IFRS en het huidige Belgische boekhoudrecht. We bekijken hoe u de conversie praktisch kunt aanpakken en we gaan ook dieper in op enkele concrete gevallenstudies.Wanneer: 20 maart 2002 van 14 tot 18 uurWaar: Best Western Hotel Ter Elst, Ter Elststraat 310, 2650 EdegemPrijs: 309 euro (excl. 21% BTW)Inlichtingen: TIJD Academie, tel.: 03/286.57.33, academie@tijd.beFinanciële CommunicatieIn het huidige informatietijdperk worden we via televisie, radio, internet, kranten, en tijdschriften overspoeld door massas gegevens. Voor een bedrijf is een strategische communicatiepolitiek van levensbelang om tussen de vloedgolf van berichten op te vallen, en vooral om een consistente, geloofwaardige financiële communicatie op te bouwen. Dat geldt vanzelfsprekend voor bedrijven die op de beurs staan en te maken hebben met particuliere beleggers. Maar ook voor andere ondernemingen is een juiste financiële communicatie noodzakelijk in de contacten met het brede publiek, de pers, de overheid, de leveranciers en het brede publiek.Wanneer: 21 maart 2002 van 14 tot 17.30 uurWaar: Auditorium TIJD Academie, Posthoflei 3, 2600 AntwerpenPrijs: 239 euro (excl. 21% BTW)Inlichtingen: TIJD Academie,tel.: 03/286.57.33, academie@tijd.beNieuwe technologieën en werkorganisatieJonge Kamer Waregem in samenwerking met Andersen (Brussel): de impact van nieuwe, vooral technologische, ontwikkelingen op de werkorganisatie. De trends worden geschetst en samen met de deelnemers wordt de potentiële impact ervan op de dagelijkse praktijk onderzocht. Volgende firmas zullen een case voorstellen: Belgacom, Procter & Gamble, Andersen BC. Het geheel wordt afgesloten met een kritische analyse van de verschillende aspecten (sociaal-economisch, politiek, juridisch, cultureel) door een panel met als moderator Marc Ernst (HRM-Net). Waar: Kortrijk, auditorium Electrabel, KennedyparkWanneer: 21 maart vanaf 16 uur Inlichtingen: Stephan.rogge@village.uunet.be, www.jci.be/bodResultaten door delegatieDe taken van een manager worden complexer en uitgebreider. Op bepaalde ogenblikken is het moeilijk door het bos de bomen nog te zien. Door doeltreffend, frequent en geordend te delegeren maakt u tijd vrij voor uw prioriteiten en kerntaken. U speelt beter in op aanwezig potentieel bij uw medewerkers, u kan hun motivatie en expertise verhogen. Kortom, u en uw team worden performanter, efficiënter en dit zonder extra stress te creëren.Wanneer: 27 maart 2002 van 9 tot 12.30 uurWaar: Best Western Hotel Ter Elst, Ter Elststraat 310, 2650 EdegemPrijs: 239 euro (excl. 21% BTW)Inlichtingen: TIJD Academie, tel.: 03/286.57.33, academie@tijd.beTijdskrediet van a tot zSinds 1 januari 2002 vervangt het tijdskrediet de klassieke loopbaanonderbreking. Met dit nieuwe recht moeten werknemers hun arbeid en hun gezin beter op elkaar kunnen afstemmen. Het tijdskrediet moet wel zo worden uitgeoefend dat de goede organisatie in de onderneming niet in het gedrang wordt gebracht. Het recht op ouderschapsverlof en op verlof wegens palliatieve verzorging of ernstige ziekte blijft bestaan naast het tijdskrediet.Wanneer: op 28 maart 2002 van 14 tot 17 uurWaar: hoofdzetel van het Sociaal Secretariaat Partena, Kartuizersstraat 45, 1000 BrusselPrijs: 124 euro (5.002 frank) (+BTW)Inlichtingen: Sociaal Secretariaat voor Ondernemingen PARTENA, Brigitte Van de Velde, tel.: 02/549.37.48, fax: 02/511.53.04, bvandevelde@partena.be, www.partena.be/sociaal secretariaatVennootschapsbeleggingen Op 9 oktober 2001 kondigde de regering aan dat een roerende voorheffing van 10 procent zou worden ingevoerd op de liquidatiebonussen ingeval een vennootschap eigen aandelen inkoopt of ingeval van gehele of gedeeltelijke verdeling van het maatschappelijk vermogen. Ook de controle en de toepassingsvoorwaarden inzake de aftrek van definitief belaste inkomsten (DBI) zouden worden versterkt. Tenslotte zou het ook de bedoeling zijn de strijd op te voeren tegen het misbruik van de rechtspersoonlijkheid en tegen praktijken die werden vastgesteld in hoofde van kasgeldvennootschappen. Over de datum waarop de nieuwe wetgeving van kracht zou worden, is er nog geen zekerheid en geruchten dat de maatregelen retroactief van kracht zouden worden, worden ontkend. Deze hervormingen laten er nochtans geen twijfel over bestaan dat de fiscale druk op allerlei vormen van beleggingen zal toenemen. Wanneer: 24 april 2002 Waar: Holiday Inn Gent Expo HotelPrijs: 250 EUR (excl. 21 % BTW)Inlichtingen : M & D Seminars, Hubert Frère-Orbanlaan 47, 9000 Gent, tel.: 09/224.31.46, fax: 09/225.32.17, info@mdseminars.be, www.mdseminars.beInitiatieopleiding sociaal rechtTijdens twee dagen krijgt u een inzicht in de loonadministratie en loonberekening. We geven u de spelregels mee voor de berekening van de belangrijkste salariselementen, uitdiensttreding, vakantiegeld, premies. Praktijkvoorbeelden krijgen veel aandacht. U leert de basisregels kennen van ziekte, arbeidsongeval, zwangerschap. Na afloop van de cursus staat de cursist elke dinsdag, en dit gedurende een periode van 3 maanden, een hotline ter beschikking waarop hij een beroep kan doen voor alle vragen en onduidelijkheden.Waar en wanneer: 16 en 17 april 2002 van 9 tot 16 uur in Gent, Holiday Inn UZ, Akkerhage 2 29 en 30 april 2002 in Brussel, Novotel Brussels Airport, Olmenstraat, DiegemPrijs: 825 euroInlichtingen: www.sdworx.be praktijkopleiding sociaal rechtWij combineren de theorie met de praktijk. In de cursus lost u zelf, onder begeleiding van de docenten, sociaal-juridische en loonadministratieve cases op. De gebruikte cases en voorbeelden halen wij uit de dagelijkse praktijk van SD WORX Sociaal Secretariaat. Het liefst werken we, reële, door de deelnemers zelf aangebrachte cases, uit. De cursus is pas echt geslaagd als de voorbereide cases achterwege kunnen worden gelaten. Na afloop van de cursus staat de cursist elke dinsdag, en dit gedurende drie maanden, een hotline ter beschikking waarop hij beroep kan doen. Waar en wanneer: 16, 23, 30 april, 7, 14 mei 2002 van 9 tot 16.30 uur in Hasselt, Kamer voor Handel en Nijverheid, Gouverneur Roppesingel 5118, 25 april, 2, 16, 23 mei 2002 in Kortrijk, Meetingcenter Gruzenberg Paviljoen,Doorniksesteenweg 21629 april, 6, 13, 27 mei, 3 juni 2002 in Antwerpen, Kasteel Middelheim, Middelheimlaan 63Prijs: 1.611 euro (+BTW)Inlichtingen: www.sdworx.beWilt u zelf een seminarie, opleiding, congres of colloquium aankondigen in de Ondernemers-Tijd? Stuur dan minstens drie weken op voorhand een tekst met duidelijke vermelding van inhoud, plaats, datum, prijs en contactpersoon voor inlichtingen en inschrijvingen (in dezelfde vorm als in de agenda van deze week) naar ondernemers@tijd.be.