Balkan-donorconferentie haalt 97 miljard frank op

BRUSSEL (tijd) - De derde donorconferentie in het kader van het stabiliteitspact voor de Balkan leverde gisteren meer op dan verwacht. De 47 landen en 36 internationale organisaties zeiden samen ruim 2,4 miljard euro (97 miljard frank) toe. Dat is meer dan de 1,8 miljard euro die nodig is om het voorziene pakket snel uitvoerbare maatregelen te verwezenlijken. De donorconferentie spitste zich ditmaal toe op concrete maatregelen, die binnen het jaar worden uitgevoerd. Dat moet de plaatselijke bevolking bewuster maken van de aanwezigheid van de internationale gemeenschap, en vooral van de Europese Unie. De 35 projecten waarvoor de conferentie geld inzamelde, slaan onder meer op watervoorziening in Albanië, op de betere reïntegratie van gedemobiliseerde soldaten in Bosnië-Herzegowina en op een haalbaarheidsstudie voor de ontwikkeling van een regionaal televisienetwerk in de Balkan. Een project om verbeteringen aan te brengen aan de grensovergang tussen Kosovo en Macedonië in Blace, start al vandaag.GiftenDe 2,4 miljard euro die toegezegd is, bestaat voor het grootste deel uit giften. 70 tot 80 procent van de toezeggingen zijn giften, stelde een vertegenwoordiger van de Wereldbank gisteren. De rest bestaat uit leningen. Het teveel aan fondsen dat gisteren is toegezegd, wordt gebruikt voor de versnelde uitvoering van een pakket maatregelen op iets langere termijn.De organisatoren van de donorconferentie hadden gisteren nog geen zicht op de verdeling van de toezeggingen per donor. De Europese Commissie bevestigde wel dat ze 530 miljoen euro had toegezegd. JL