Advertentie
Advertentie

Balkenende twijfelde niet aan Brits Irakrapport

DEN HAAG (anp/tijd) - De Nederlandse premier, Jan-Peter Balkenende, heeft geen moment getwijfeld aan de betrouwbaarheid van het rapport over de massavernietigingswapens van de voormalige Iraakse leider Saddam Hoessein. Balkenende kreeg het zeer geheime rapport vlak voor het begin van de oorlog in Irak van zijn Britse ambtsgenoot, Tony Blair. Op basis van dat rapport besloot Balkenende dat Nederland de Amerikaans-Britse invasie in Irak wel politiek maar niet militair zou steunen. Dat bleek gisteren toen het Nederlandse parlement, de Tweede Kamer, debatteerde over Irak. Volgens minister van Defensie, Henk Kamp, heeft de premier het rapport gelezen maar er de andere leden van de regering niets over verteld: 'Het was 'for-your-eyes-only'. Dan heb ik daar niets mee te maken.' De coalitiepartijen CDA, VVD en D66 stelden zich tevreden met die uitleg. De linkse oppositiepartijen in het parlement eisten inzage in het rapport over Irak van de eigen Nederlandse inlichtingendienst, de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst (MIVD). Dat rapport concludeerde dat het regime van president Saddam Hoessein over massavernietigingswapens beschikte die eventueel zouden kunnen worden uitgerust met een chemische lading. Minister Kamp weigerde echter de parlementsleden inzage te geven in het omstreden rapport: 'Dat zou de veiligheid van onze mensen in het veld in gevaar kunnen brengen.' Ook was Kamp niet bereid het rapport te laten lezen aan de leden van de speciale parlementscommissie die belast is met de nationale veiligheid en daarom een extra strenge geheimhoudingsplicht heeft. Tijdens het Irakdebat zei Kamp verder dat de missie van Nederlandse militairen in Irak waarschijnlijk wordt verlengd met zes maanden. Er zitten op verzoek van de Verenigde Staten ongeveer duizend Nederlandse militairen in Zuid-Irak. Eerder verkortte de Nederlandse regering de legering van de troepen in Irak van zes tot vier maanden omdat veel manschappen last hadden van de hitte en het rondstuivende zand.