Balling in eigen leven

'Jongen, wij zijn geen Britten. Wij zijn joodse Duitsers.' Joseph Pearce was 14 toen zijn vader hem dit droogweg meedeelde. 'Wij heten niet Pearce, wij heten Peritz. Onze familie is eigenlijk afkomstig uit Wroclaw, in Polen. Maar zwijg erover op school en tegen je vrienden.' En Joseph zweeg, 25 jaar lang. Pas dan ging hij vanuit Antwerpen op zoek naar zijn wortels. Zijn verwanten vond hij verspreid over vier continenten terug. Uiteengedreven op de vlucht voor de holocaust. Ook zij hebben nagenoeg een kwarteeuw gezwegen. Maar hun Vlaamse neef haalt hun verdrongen herinneringen naar de oppervlakte.