Bamis en de dag nadien

(tijd) - Er was een tijd dat de Vlaamse boeren op 1 oktober, het feest van de heilige Bavo, naar hun landeigenaar trokken om er de jaarlijkse pacht te betalen. Ook dit jaar was bamisdag in zekere zin betaaldag. In de Kamer van Volksvertegenwoordigers presenteerde landsheer Jean-Luc Dehaene de rekening die de onderdanen van het Koninkrijk België in 1997 moeten vereffenen om twee jaar later in de eredivisie van de Europese Economische en Monetaire Unie te mogen spelen. Was het toeval dat het dinsdag onvervalst bamisweer was?In afwachting van zijn opvolging door Michel Bourlet, Jean-Marc Conrotte, Paul Marchal of een van de andere huidige volkshelden, kwam Jean-Luc Dehaene op 1 oktober nog maar eens zelf naar het Natiegebouw om er voorlezing te doen van de 'Algemene Beleidsverklaring' van het federale kabinet. 'State of the Union', zeggen sommigen met Amerikaanse overdrijving. In Nederland heet het plechtig 'Troonrede', maar onze noorderburen houden het dan ook plechtig. Ginder ontvangt de Staten-Generaal de koningin. Hier was het alsof niet de Kamer van Volksvertegenwoordigers Dehaene ontving, maar Dehaene de Kamer. Toen om tien vóór drie de parlementsleden nog in de zachte zetels van het koffiesalon lagen weggezakt of de wandelgangen frequenteerden, zat de premier al in zijn bank, moederziel alleen in de roerloze stilte van het lege halfrond.