BAN Vlaanderen en GOM werken samen

(tijd) - Het Vlaamse business angelsnetwerk BAN Vlaanderen en de Vlaamse gewestelijke ontwikkelingsmaatschappijen (GOM) gaan in juni de Vlaamse ondernemers informeren over nieuwe financieringsmogelijkheden. Het gaat zowel om informeel kapitaal, allerlei leningen als waarborgregelingen. In iedere provincie wordt een informatievergadering gehouden waaraan de gewestelijke ontwikkelingsmaatschappij, de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV), het Participatiefonds en BAN Vlaanderen meewerken. In Limburg doet ook de Limburgse Reconversiemaatschappij (LRM) mee, die durfkapitaal verstrekt in het kader van de industriële reconversie van de provincie. De afdeling PMV-KMO van de PMV is het aanspreekpunt voor de nieuwe financieringsinstrumenten van de Vlaamse overheid.