Bananen: akkoord EU-Latijns Amerika

BRUSSEL (tijd) - Vier van de vijf Latijnsamerikaanse landen die bij de GATT een klacht indienden tegen het nieuwe invoerregime voor bananen van de EU, hebben hierover met de Europese kommissie een akkoord bereikt. Het zijn Columbia, Costa Rica, Nicaragua en Venezuela. Guatemala sloot zich niet aan. Krachtens het akkoord verhoogt de Europese Unie haar tariefkontingent voor de invoer van Latijnsamerikaanse bananen van 2 miljoen ton tot 2,1 miljoen ton in 1994 en 2,2 miljoen ton in 1995. Van dit globale kontingent zullen de vier landen een aandeel toegezegd krijgen in verhouding tot hun vroegere export naar de EU. De nationale overheden van die landen zullen voor 70 procent van die export uitvoerlicenties kunnen toekennen. Het invoertarief op bananen die binnen het kontingent vallen, werd van 100 op 75 ecu de ton gebracht.