Bancaire dilemma van de jaren negentig

(tijd) - Wanneer in 1992 de nieuwe solvabilteitsratio's van de Bank voor Internationale Betalingen (BIB) van kracht worden, zullen de banken die buitenlandse aktiviteiten ontwikkelen, hun kapitaal en hun rendabiliteit moeten opdrijven. Tegelijkertijd zal de toenemende konkurrentie op de Europese markt zwaar wegen op de rendabiliteit van de banken in de EG, die dus voor een dilemma zullen komen te staan.