Bancassurance: let it come

(tijd) - De posities voor een rentedaling in Duitsland worden volop ingenomen. Daarvan profiteren vooral de blue chips. Bij de bankaandelen komt daar nog de kommotie rond de BBL bij, terwijl ook de belangstelling voor G-Bank opvallend hoog blijft. Dit bracht de Bel20-index 4,63 punten of 0,38 procent hoger op 1.210.55. Hiermee werd de doorbraak door de 1.200-weerstand bestendigd. De index van de Belgische termijnwaarden steeg met 0,28 procent tot 5.823,11 punten. Bij de Belgische waarden waren er bijna 4 stijgers voor elke daler. De omzet was ook andermaal bemoedigend. Voor 1,5 miljard frank werd verhandeld, waarvan 1,2 miljard in Belgische aandelen.