Banenoverleg vertrekt met tien recepten voor werk

(tijd) - De gemeenschappelijke verklaring die na afloop van de eerste ronde van het banenoverleg uit de bus kwam, lijkt wat op de inhoudsopgave van een kookboek. Ze vermeldt zowat alle mogelijke recepten die in het verleden al naar voor geschoven zijn om de werkloosheid terug te dringen. Maar over het uiteindelijke menu, de keuze van de kok, de juiste bereidingswijze en de kostprijs van de ingrediënten moet men het nog eens geraken.De verklaring bevat vier algemene beleidslijnen om de economische groei aan te zwengelen en nog eens tien formules die ervoor moeten zorgen dat die groei ook arbeidsintensiever wordt. Bij de lectuur ervan krijgt men wel eens last van een 'déjà vu'-gevoel. Heel wat onderdelen zijn zo geplukt uit het regeerakkoord en het vorig jaar door de regering uitgevaardigde meerjarenplan voor de werkgelegenheid.