Banenplannen leiden tot 139.000 aanwervingen

(tijd) - Het werkgelegenheidsbeleid van de regering heeft in de voorbije drie jaar gezorgd voor liefst 184.000 aanwervingen, waarvan 139.000 via het Jongeren- en Voordeelbanenplan en 45.000 via de tewerkstellingsakkoorden en de bedrijfsplannen. De Nationale Bank waarschuwt dat de nettocreatie van banen wellicht beduidend kleiner is omdat er verdringingseffecten optreden.In haar Economisch Tijdschrift merkt de Nationale Bank op dat conjunctuurontwikkelingen na ongeveer een half jaar een weerslag hebben op de werkloosheid. De groeivertraging sinds het begin van 1995 leidde vanaf de tweede helft van vorig jaar tot een versnelde toename van de werkloosheid.