Bang voor mensen

Of iemand nieuwe mensen of situaties verwelkomt dan wel vermijdt, is mogelijk gedeeltelijk te wijten aan verschillen in bepaalde hersenfuncties die al bestaan sinds de kindertijd. Dat schrijven Amerikaanse en Engelse onderzoekers in het wetenschappelijke tijdschrift Science. De bevindingen geven een beter inzicht in het ontstaan van een sociale fobie, een veelvoorkomende angststoornis die mensen sociale interactie doet vermijden. Maar lang niet alle kinderen met de afwijkende hersenfunctie ontwikkelen een sociale fobie. Er zijn dus nog andere factoren van belang, zoals opvoeding en de omgang met leeftijdsgenoten.Kris de Decker