Bank en verzekeraar fuseren tot financiële groep SNS Reaal

(tijd) - Nederland heeft er met de fusie van verzekeraar Reaal en de SNS-bank een nieuwe geïntegreerde financiële dienstverlener bij. De nieuwe groep SNS Reaal omvat drie directies, met name bank, verzekeringen en financiële diensten en zal gebruik maken van diverse verkoopkanalen, zeker voor wat betreft de verkoop van verzekeringen. Het Nederlandse vakverbond FNV besliste om zijn meerderheidsbelang van 51 procent te verkopen aan de Stichting Beheer SNS Reaal dat voortaan alle certificaten van aandelen van de nieuwe groep in handen heeft.De idee van 'geïntegreerde financiële dienstverlening' wint snel veld. In tegenstelling tot de afbrokkelende industriële conglomeraten, kent de vorming van financiële dienstenconglomeraten een immer stijgend succes. Na ING, Fortis en Achmea is SNS Reaal het jongste voorbeeld van zo'n conglomeraat in de Benelux. Andere groepen zoals Arcofin (DVV/Bacob), Rabobank-Interpolis-Robeco, Almanij-Kredietbank, Cera-ABB, Royale Belge Groep, P&V Groep en Mercator & Noordstar volgen al dan niet schoorvoetend het voorbeeld. Geïntegreerde financiële dienstengroepen hanteren een multiverkoopkanalenbeleid, streven naar kruisverkopen en bevorderen de onderlinge synergie. Zij ontstaan meestal na de samenvoeging binnen één groep van een bank en verzekeraar. Daartegenover staan fusies tussen twee of meer banken of twee of meer verzekeraars. Dat was met name zo in Groot-Brittannië ( verzekeraars Royal Insurance en Sun Alliance), Frankrijk (verzekeraars Axa en UAP), België-Frankrijk (banken Gemeentekrediet en Credit Local de France) en Nederland (ABN en Amro).