Bank Mees & Hope boekt lichte winststijging

(tijd) - Het gekonsolideerde netto-resultaat over het eerste halfjaar 1992 van de Bank Mees & Hope steeg met 4,2% tot 42,1 miljoen gulden. Deze stijging is in belangrijke mate het gevolg van hogere resultaten van het leasebedrijf. De netto-resultaten van het bankbedrijf stegen slechts licht. De totale baten stegen met 7,6%. De rente-inkomsten namen toe met 9,6% als gevolg van een groter bedrijfsvolume en door een verbetering van de rentemarge. De groei van de provisie-inkomsten en de andere baten, in totaal 6%, werd enigszins geremd door tegenvallende inkomsten uit het effektenbedrijf. De totale kosten stegen met 9,5% als gevolg van een vergroting van het bedrijfsvolume, in het bijzonder door de overname van enkele buitenlandse leasingondernemingen. Ondanks hogere reorganizatiekosten lagen de personeelslasten in het bankbedrijf onder die van het eerste halfjaar 1991. Mees & Hope verwacht in het tweede halfjaar geen duidelijke verbetering van het rentebeeld, maar de bank handhaaft wel de verwachting dat het resultaat over heel 1992 een stijging te zien zal geven ten opzichte van voorgaand jaar.