Bank Nagelmackers boekt hogere winst

(tijd) - Na overdracht naar de provisierekeningen en naar de belastingvrije reserve heeft de Bank Nagelmackers een winst van 118 miljoen B.fr. geboekt over het afgelopen boekjaar, dat op 30 september jl. werd afgesloten. Hiermee ligt de winst 5 miljoen fr. hoger dan een jaar eerder, toen de bank een batig saldo van 113 miljoen fr. boekte.