Bank Nagelmackers op zoek naar oude glorie

BRUSSEL (tijd) - Bank Nagelmackers 1747 is de oudste Belgische bank. De jaren negentig waren voor de eens zo invloedrijke bank geen succesverhaal: eerst de mislukte overname door de Franse BNP om vervolgens over te gaan tot de moeizame integratie binnen de socialistische zuil, binnen de P&V groep. 1995 was het rode fusiejaar, 1996 het moeilijke overgangsjaar, zodat 1997 het feestelijke jubileumjaar kan worden. Dat is althans de hoop die de bankdirectie koestert.Jean-Louis Luyckx, voorzitter van het directiecomité van Bank Nagelmackers, zit halfweg de hele transformatie. Luyckx, die in april 1995 het directiecomité van Anhyp ruilde voor de nieuwe bank, hoopt dat 1996 voor de bank een licht positief boekjaar wordt. 1995 was zoals verwacht verlieslatend. Men hoopte op een verlies van om en bij 450 miljoen frank, het werd 464 miljoen frank. Maar de zware verliezen waren vooral ingegeven door de fusie-operatie van Bank Nagelmackers en Codep Spaarbank. De nieuwe fusiebank had per einde 1995 een balanstotaal van 99,5 miljard frank, wat nog relatief klein blijft. Het eigen vermogen bedraagt 3,7 miljard frank en dat biedt voldoende ruimte, ook om te groeien.