Advertentie
Advertentie

'Bank van de makelaar' krijgt vaste vorm

(tijd) - De plannen voor een verregaande samenwerking tussen de Vlaamse verzekeringsmakelaars en de West-Vlaamse spaarbank Westkrediet krijgen vaste vorm. Zopas startten de makelaars via een speciaal daartoe opgerichte holding een openbaar bod om 350 miljoen frank op te halen. Met dat geld willen zij een controleminderheid van 25 procent verwerven in Westkrediet, dat zal worden uitgebouwd tot 'bank van de makelaar'. De makelaars willen alle betaalverkeer met klanten en verzekeringsmaatschappijen langs Westkrediet laten lopen.De Commissie voor Bank- en Financiewezen (CBF) keurde op dinsdag 24 maart het uitgifteprospectus goed voor de kapitaalverhoging van Brokers Finance CV, de holding die het bod doet en gepatroneerd wordt door de wettelijk erkende beroepsfederatie Federatie van verzekeringsmakelaars (FVV). Tot 24 april kunnen erkende verzekeringstussenpersonen, gevolmachtigde agenten van de spaarbank Westkrediet en verzekeringsmaatschappijen inschrijven op 7.000 aandelen tegen een prijs van 50.000 frank het stuk. Het uitgifteprospectus is beschikbaar bij Westkrediet en Brokers Finance (FVV) in Antwerpen. Er worden drie categorieën aandelen gecreëerd, die respectievelijk aan Brokers Holding (A), erkende verzekeringstussenpersonen en Westkrediet-agenten (B) en verzekeringsmaatschappijen die hoofdzakelijk samenwerken met onafhankelijke tussenpersonen en geen banden hebben met een bank (C) worden toegewezen. Met de opbrengst tekent Brokers Finance exclusief in ten belope van 210 miljoen frank op de kapitaalverhoging van spaarbank Westkrediet en verwerft zo een belang van 25 procent. Meer kan ook, maar op vraag van de CBF wordt het stemrecht van Brokers Finance dan wel beperkt tot 25 procent.