Advertentie
Advertentie

Bank van Roeselare: beursvennootschap

(tijd) - Bank van Roeselare is bezig met de oprichting van een beursvennootschap die zij zelf voor 100% zal kontroleren. De beursvennootschap zal "NV BR-Securities' als naam meekrijgen en de Bank van Roeselare hoopt dat de Kommissie voor het Bank- en Financiewezen de oprichting ervan in de eerstkomende weken zal goedkeuren. Voor de oprichting kan de bank geen engagementen aangaan met een groep om tot een samenwerkingsakkoord te komen.