Banken Bilbao en Vizcaya verhogen kapitaal

Twee Spaanse banken, Banco de Bilbao en Banco de Vizcaya, hebben een kapitaalverhoging aangekondigd van 40 procent. De banken, die sinds januari gefusioneerd zijn, willen het nominale aandelenkapitaal verhogen van 500 peseta per aandeel tot 700 peseta per aandeel.

De operatie zal in zijn geheel gefinancierd worden uit de reserves, zonder de aandeelhouders te belasten. Het gezamenlijke kapitaal bedraagt dan 78,4 miljard peseta. Na de formele goedkeuring van de fusie op de buitengewone aandeelhoudersvergadering zal de nieuwe nominale waarde van het aandeel effektief worden.

Eerder al kondigde Banco Santander een 50 procent kapitaalverhoging aan, waarmee het totale kapitaal op 78 miljard peseta komt.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud