Advertentie
Advertentie

Banken boeken forse meerwaarde op effectenportefeuilles

(tijd) - De Belgische banken realiseerden in 1997 voor 46,7 miljard frank (1,16 miljard euro) meerwaarde op hun effectenportefeuilles. Dat is 14 miljard frank meer dan in 1996 en ruim het dubbele dan de 16,1 miljard frank in 1994. Dankzij de lagere marktrente boekten de banken een forse meerwaarde op hun obligatieportefeuilles. Deze meerwaarde werd grotendeels gereserveerd voor de euroconversie en het millenniumprobleem. De lagere marktrente mag dan flink interen op de kasbonposities van de banken en de populariteit aantasten van hun spaarboekjes, onverdeeld ongelukkig maakt de lage rente de bankiers niet. Hun obligatieportefeuilles varen er goed bij. In 1994 realiseerden ze voor 16 miljard frank meerwaarde. In 1997 was dat 36,2 miljard frank.