Banken en verzekeraars voeren slag om Canadese levensverzekeringsmarkt

TORONTO (reuter) - De Canadese levensverzekeringssector beeft, nu zes van de grootste banken een regelrechte aanval hebben ingezet op deze financiële markt. De Canadese bankwet, die de bedrijfstak financiële diensten regelt, moet in 1997 herzien worden. Verzekeraars hebben alle hens aan dek geroepen om te voorkomen dat de banken het laatste bastion van de Canadese financiële wereld dat zij nog niet in handen hebben, innemen.Overcapaciteit, demografische ontwikkelingen en een slabakkende economie zorgen voor een ingrijpende herschikking van de bedrijfstak, die te vergelijken valt met wat zich in de Amerikaanse verzekeringsindustrie afspeelde. 'Het aantal belangrijke maatschappijen in de Canadese verzekeringssector zal in de komende vijf jaren fors afnemen', voorspelt Robert Astley, algemeen directeur van Mutual Life Assurance Co. of Canada. Hoewel 140 maatschappijen levensverzekeringen trachten te slijten op een markt van 30 miljoen Canadezen, controleren amper 25 maatschappijen liefst 90 procent van de markt. Astley meent dat er binnen vijf jaar nog maar tien overblijven. In die tijd zullen fusies en overnames aan de orde van de dag zijn.