Banken lenen niet aan Duferco Clabecq

(tijd) - Geen enkele bank voelt er iets voor om Duferco Clabecq bankkredieten op lange termijn toe te kennen. Het sociaal akkoord van zaterdagochtend, waarin sociale vrede gedurende vijf jaar is overeengekomen, volstaat blijkbaar niet om de banken over de streep te trekken. Gaat het om rancune bij de banken, zoals sommigen insinueren, of geeft Duferco te weinig waarborgen? Geen enkele bank geeft commentaar over het nieuwe dossier-Clabecq.Het zag er zaterdagochtend nochtans goed uit voor de onderhandelaars van Duferco. Na meer dan 12 uren onderhandelen zonder onderbreking bereikten ze met de nationale afgevaardigden van vier vakbonden, het socialistische ABVV, de socialistische bediendenbond BBTK, het christelijke ACV en de christelijke bediendenbond LBC om 2 uur zaterdagochtend een sociaal akkoord. In het akkoord wordt de sociale vrede gedurende vijf jaar gewaarborgd.