Advertentie
Advertentie

Banken moeten boeten voor falend beurssysteem

AMSTERDAM (hpa) - Een belegger die op de Amsetrdamse beurs schade lijdt als gevolg van problemen met de handelsapparatuur, kan die schade verhalen op de bemiddelende bank of kommissionair. Dat is de strekking van een uitspraak van de Amsterdamse Klachtenkommissie voor het Effektenbedrijf in een schadezaak naar aanleiding van de mini- crash van oktober 1989. De totale schadeclaim die het gevolg kan zijn van de hapering die toen optrad in het Handels Ondersteunend Systeem (HOS) van de Amsterdamse beurs is niet te overzien, maar kan in de miljoenen guldens lopen.